Klassberäkning av ditt vapen.

För att använda den här kalkylatorn måste du veta din kulvikt och chronade mynningshastighet.
Chronad hastighet    m/s    fps
Kulvikt i gram 0. OBS! Ange alltid ett tvåsiffrigt värde.Anslagsenergi Joule
Klass:


Klass Energi max Säkavst. Max ROF
Klass 1 1 Joule 1 Full auto
Klass 2 1,21 Joule 5 Full auto
Klass 3 1,44 Joule 10 Auto
Klass 4 1,69 Joule 15 Full auto - Understödsvapen
Klass 5 2,25 Joule 20 Semi och Bolt
Klass 6 3,06 Joule 35 Bolt
Klass 7 4,41 Joule 45 Bolt
Klass 9 Olagligt/ Licensbelagt i Sverige